Tarieven:
De kosten worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Verwijzing van een (huis)arts, tandarts of specialist is bij de meeste zorgverzekeraars niet meer nodig. Als u verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar is dat nog wel nodig. In geval van twijfel, raadpleeg de polisvoorwaarden. U heeft recht op drie uur dieetadvisering per jaar, dit zijn ca. 5 consulten. Deze uren bestaan zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (zoals administratie, berekening van uw voeding, opstellen en berekenen van uw voedingsadvies, rapportage aan de arts). Houdt u rekening met het wettelijk eigen risico van 360 euro per jaar. Bij een aanvullende verzekering kunt u vaak extra uren dieetadvisering vergoed krijgen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Tarieven Onderstaande tarieven gelden indien er geen vergoeding (meer) mogelijk is voor de consulten, omdat bijvoorbeeld het maximum van drie uur is bereikt. Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten gesloten, hiervoor gelden andere tarieven. Wij declareren voor u de kosten bij uw zorgverzekeraar, u ontvangt hiervoor zelf géén rekening. Eerste consult: € 75,00 (60 minuten consulttijd + 15 minuten indirecte tijd) Tweede consult: € 45,00 (30 minuten consulttijd + 15 minuten indirecte tijd) Kort vervolgconsult: € 15,00 (15 minuten) Lang vervolgconsult: € 30,00 (30 minuten) Voedingsanalyse en persoonlijk voedingsadvies € 45,00 BIA meting € 15,00 (meting van de lichaamssamenstelling o.a. vetmassa, spiermassa, vochthuishouding, voedingstoestand) Toeslag voor huisbezoek: € 25,00 euro Telefonisch of emailconsult (kort): € 15,00 . Advies aan huis Als u fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Dit dient u te melden als u met ons een afspraak maakt. Hiervoor wordt een toeslag berekend, deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar als de arts op de verwijsbrief vermeld dat een huisbezoek nodig is. Annulering Bent u verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, dan dient u deze afspraak 24 uur van tevoren te annuleren. Meldt u een afspraak niet op tijd af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het betreffende consult in rekening te brengen. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.