Contact

Stuur een bericht of maak een afspraak

Hurdegaryp

Telefoon

06 15 236 239

Email

info@voedingsadviesbureau.info

Afspraken op

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag: 9.00 – 17.00 uur

Eventueel in avond uren

Privacy verklaring

Zorgvuldig en vertrouwelijk

Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens nodig bij afspraak maken

Als je gebruik maakt van diensten van Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom gegevens nodig?

Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Voedings- en dieetadviesbureau Anita heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedingsadviesbureau.info  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-15236239 of via info@voedingsadviesbureau.info.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp kun je contact met me opnemen via het algemene telefoonnummer of via email.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Telefoon

06 15 236 239

Email

info@voedingsadviesbureau.info

Postadres

De Skries 24, 9254 CX Hurdegaryp