Tarieven

Gratis eerste gesprek

Wil je eerst een oriënterende afspraak om te horen wat ik voor je kan betekenen?
Deze afspraak duurt 10 minuten en is kosteloos.

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor de consulten worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, dien je altijd zelf de polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Je hebt recht op drie uur dieetadvisering per jaar in de basisverzekering. Deze uren bestaan zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (zoals opstellen en berekenen van uw voedingsadvies).  Je betaalt altijd eerst je (verplicht) eigen risico, de hoogte hiervan staat in de polisvoorwaarden.  Voor iedereen is er een verplicht eigen risico vastgesteld van € 385,- per jaar. Dat houdt in dat zorg uit uw basisverzekering, o.a. medicijnen, een psycholoog en diëtist van uw eigen risico afgehaald kunnen worden door de zorgverzekeraar. Voor de diëtist is dit een maximaal bedrag van €180 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Aanvullende verzekering

Ben je aanvullend verzekerd? Dan krijg je vaak extra uren dieetadvisering en/of alternatieve zorg vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Houd  er rekening mee dat het eerste consult (inclusief voorbereiding) ongeveer 1,5-2 uur in beslag neemt (hierbij verzamel ik informatie en krijgt je een voorlopig advies). Vooraf gaand aan het eerste consult krijg je een intakeformulier en stuur je minimaal twee dagen van te voren naar me toe. In de daarop volgende consulten krijg je voeding- en suppletie adviezen en bespreken we de onderzoeksuitslagen.

Mijn consultprijs is gebaseerd op mijn ruime kennis en ervaring als natuurdiëtist , orthomoleculair en aromatherapeut. Naast voeding en diëtetiek doe ik lichaamsanalyse, bloedonderzoek (EMB en allergie), speeksel-, urine- en ontlastingsonderzoek.

Ketenzorg

Vanuit de ketenzorg heeft u recht op vergoeding voor dieetadvisering bij de onderstaande diagnoses. Over de vergoeding vanuit de ketenzorg betaald u geen eigen risico. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

-Diabetes type 2

-CVRM (cardio vasculair risicomanagement)

-Astma/COPD

Vrije tarieven voor de diëtist

Sinds 2009 is er sprake van ‘vrije tarieven’, dit betekent dat de (natuur)diëtist haar eigen tarief mag vaststellen. Die kunnen variëren van 70 tot 95 euro afhankelijk van ervaring en deskundigheid. De vrije tarieven zijn echter niet zo vrij als ze lijken. De zorgverzekeraar stelt namelijk een zeer laag tarief vast van ca 60-65 euro (per uur) dat zij vergoeden.

De zorgverzekeraar houdt bij het vaststellen van haar tarief geen rekening met kwaliteit, ervaring en aanvullende opleidingen zoals orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde etc van de orthomoleculair werkende natuurdiëtist die naast voeding nog andere adviezen geeft.

Ik heb met de meeste zorgverzekeraars  een contract en declareer de consulten bij je zorgverzekeraar.  Je betaalt na afloop van het consult het gedeelte van het consult dat zij niet vergoeden.  Stel je verzekeraar vergoed 65 euro per uur dan is je eigen bijdrage 15 euro bij een consult van een uur. Je kunt dit na afloop van het consult bij mij pinnen, een betaalbewijs via email is mogelijk.

Uurtarief consulten €92,50

Hier onder vallen: het consult zelf (directe tijd) en o.a voorbereiding en administratie (indirecte tijd).

Advies aan huis

Ben je lichamelijk niet in staat om naar de praktijk te komen dan kan je een huisbezoek aanvragen. Meld dit bij het maken van de afspraak. Hiervoor wordt een toeslag berekend, deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk in je polisvoorwaarden of je van je arts een verwijsbrief nodig hebt met de vermelding dat een huisbezoek nodig is.

Afzeggen consult

Ben je verhinderd om op een gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zeg deze afspraak minimaal een werkdag van tevoren af. Meld je een afspraak niet op tijd af, dan ben ik genoodzaakt de kosten van het betreffende consult in rekening te brengen. Deze rekening kan je niet bij je zorgverzekeraar declareren.

Phone

06 15 236 239

Email

info@voedingsadviesbureau.info

Postadres

De Skries 24, 9254 CX Hurdegaryp